БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІЗНЕС-ПЛАНУ ТА ЦІЛІ ЙОГО РОЗРОБЛЕННЯ Планування і контроль на підприємстві Українські підручники та статті Бібліотека Posibniki.com.ua

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІЗНЕС-ПЛАНУ ТА ЦІЛІ ЙОГО РОЗРОБЛЕННЯ Планування і контроль на підприємстві Українські підручники та статті Бібліотека Posibniki.com.ua

На стадії розроблення формується група розробників бізнес-плану, визначається система фінансового забезпечення, відкривається фінансування підготовки бізнес-плану та здійснюється безпосереднє опрацювання бізнес-плану. Досвід зарубіжних і вітчизняних підприємств свідчить, що в ринкових умовах стабільного успіху в бізнесі неможливо досягнути не здійснюючи бізнес-планування. Воно є важливою умовою функціонування підприємств, їх https://zabor.zp.ua/Statiy/borotba_z_igrovou_zalejnistu.htm економічного росту та розвитку. 2.Організація процесу бізнес-планування на підприємстві. 1.Сутність і завдання бізнес-планування в діяльності підприємства. Стратегічне планування надає підприємству визначеності, індивідуальності, що дає змогу йому залучати працівників відповідної кваліфікації. Мета інтерактивного планування — проектування майбутнього, що передбачає побудову ідеалізованої моделі управління підприємством.

плановий баланс, який складають у бізнес-плані, дає змогу

Приблизний термін кредитування можна визначити за результатами балансу кеш-фло. З нього ми вже встановили, що в нашому прикладі в перший місяць виконання проекту необхідно залучити 500 тис. Враховуючи, що інвестор пропонує умови щодо відсотка в розмірі 18 % річних, або 1,5 % на місяць, можна розрахувати термін повернення позик з відсотками. Це робиться за допомогою порівняння розрахованих у балансі кеш-фло залишків готівки на кінець періоду з загальним обсягом позик і відсотків, які підлягають поверненню.

Баланс грошових потоків необхідний для остаточного вирішення питання про суму фінансових коштів, які необхідно залучити для виконання проекту. Точність – початково притаманна бухгалтерському обліку вимога, тому що випливає з його відмінних якостей — документального оформлення і безперервної реєстрації економічних подій особами, за статусом відповідальними за їх виконання. Спеціальна звітність включає сукупність певних показників. Так, організації складають звітність про відрахування на соціальне страхування та забезпечення і витрати за рахунок цих відрахувань, декларацію про податок на майно та ін.

Фінанси / Фінанси підприємств – Непочатенко О.О.

Комерційно-виробничий бізнес-план (бізнес-план розвитку підприємства). Він необхідний для обґрунтування шляхів та способів досягнення цілей розвитку підприємства з найменшими витратами, визначення економічних і фінансових показників на перспективу, обґрунтування доцільності залучення необхідних інвестицій та ресурсів. Друга функція пов’язана з використанням бізнес-плану для оцінки можливості розвитку нового напряму діяльності та контролю процесів всередині підприємства. Це дає змогу розглядати бізнес-план як сам процес планування та інструмент внутрішньофірмового управління. В сучасній практиці бізнес-план виконує декілька функцій. Перша із них особливо необхідна на період створення підприємства та при виробці нових напрямів діяльності й пов’язана з можливістю використання бізнес-плану для розроблення стратегії бізнесу. Це дає змогу розглядати бізнес-план як невіддільний елемент стратегічного планування.

Заробляємо більше — витрачаємо ефективніше: основи фінансової грамотності

Суттєво скоротити потребу в позиках можна за рахунок застосування лізингу. 8.3 видно, що загальні витрати на придбання основних фондів становлять 250 тис. Умови повернення позик можна коригувати завдяки опції “Дефіцит”. Активізуючи цю опцію, можна проводити обґрунтування умов фінансування не повертаючись до даних балансу.

Це сукупність відомостей про матеріальний і духовний світ, про закономірності й тенденції його розвитку, які можна відтворювати шляхом передачі усним, письмовим або електронним способом. Такий прогноз — чутливий до зміни кон’юнктури ринку, витрат, цін і обсягу виробництва самого підприємства, а отже, знадобиться коригувати дані за найменших змін. Динаміка витрат/доходів за різних фінансових умов, чи знадобиться залучення капіталу і за яких умов та інше — тобто фінансові прогнози.

Виділення в результаті проведеного аналізу ключових чинників успіху в галузі та обґрунтування заходів оволодіння ними дасть змогу уточнити концепцію бізнесу, дати об’єктивну характеристику продукту і визначити основних споживачів, оцінити конкурентів. Складанню бізнес-плану передує визначення цілей власного бізнесу в загалі і бізнес-плану зокрема. — обґрунтовується висновок щодо економічної доцільності ре­алізації підприємницького проекту. — по-третє, довести, що він, його команда менеджерів та інший персонал фірми здатні практично реалізувати бізнес-план. — породити довіру до даного бізнесу описом переваг та особли­востей його продуктів (послуг). Фактично резюме є гранично стислою версією бізнес-плану, не вступом до нього, а ніби “повідомленням про наміри”. 3) за характеристиками продукту бізнесу (традиційний, прин­ципово новий, виробничо-технічного чи споживчого призначення).