Кафедра Історії України Та Всесвітньої Історії Виступила Співорганізатором Методичного Семінару «особливості Викладання Актуальних Проблем Історії Хіх Ххі Століть В Закладах Загальної Середньої Освіти» Центральноукраїнський Державний Університет Імені Володимира Винниченка

Кафедра Історії України Та Всесвітньої Історії Виступила Співорганізатором Методичного Семінару «особливості Викладання Актуальних Проблем Історії Хіх Ххі Століть В Закладах Загальної Середньої Освіти» Центральноукраїнський Державний Університет Імені Володимира Винниченка

У сучасних шкільних підручниках із пропедевтичного курсу історії // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2012.

актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії

Упродовж 1995–2019 роках працювала на посадах старшого лаборанта, викладача, старшого викладача, доцента кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. У 2013–2015 рр. Виконувала обов’язки заступника директора Навчально-наукового інституту історії та філософії з наукової роботи.

Член Наукового товариства істориків-аграрників Черкаського національного університеті імені Богдана Хмельницького. З 2015 року член редакційної колегії Серії Історичні науки Вісника Черкаського національного університеті імені Богдана Хмельницького. У 2013–2015 роках була заступницею директора з наукової роботи ННІ історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Впродовж 2013–2015 років вчений секретар Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

У Рівному Сталася Дтп На Вулиці Відінській

Науковці з низки міст України, а також із Білорусі, Молдови, Узбекистану та Польщі, обговорювали в Рівному актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Відбулося це під час VІІ Міжнародної наукової конференції, організованої історико-соціологічним факультетом РДГУ. Завідувач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин ЗНУ, кандидат історичних наук, доцент.

Популярні Статті

Традиційними стали зустрічі з вченими, громадськими діячами Вінниччини та республіки, ветеранами війни і праці, відомими діячами православної церкви. У світовій та вітчизняній історичній науці нагромаджений чималий корреспондент запорожье досвід вивчення трансформаційних процесів. У цьому зв’язку заслуговує на увагу навчальний посібник “Спадок світових цивілізацій”, підготовлений професорами Гарвардського університету А. Грейном, У. Грехемом, С.

Харківський Національний Університетімені Василя Назаровича Каразіна

Щира подяка доповідачам за резонансні виступи та змістовні презентації, а також активній студентській аудиторії за цікаві питання та оцінки персоналій, явищ і подій в межах обговорюваної тематики. Положення про II-й Всеукраїнський відкритий конкурс молодих виконавців (ансамблів) на ударних інструментах імені Людвига Котлара . Рецензію наукового керівника або рекомендацію кафедри (для осіб, які не мають наукового ступеня). По-друге, зросла увага до поняття суспільство. Акцент робиться не на державі і політиці, а на соціальному світі – родині, різних соціальних верствах, міграціях, тощо. Сучасне розуміння соціальної історії передбачає розширення методів дослідження.