Збірник “Наукові записки” Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім І Ф. Кураса НАН України

Збірник “Наукові записки” Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім І Ф. Кураса НАН України

Усі серії наукового видання «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету» видаються тричі на рік (жовтень, грудень, квітень). Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка» – наукове видання з відкритим доступом. Це означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу від видавця або автора. Це визначення відкритого доступу подано відповідно до BOAI . У 2013 році засновано «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету». Бердянський державний педагогічний університет – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації.

наукові записки

Включений до переліку наукових фахових видань України. © Хмельницький університет управління та права, 2005. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія КВ № 7754 від 21 серпня 2003 року).

Увесь електронний архів випусків опубліковано на сайті Наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного універистету імені Володимира Гнатюка. Редакція НАУКОВИХ ЗАПИСОК запрошує долучитися до колективу авторів та зробити свій внесок у розвиток наукової думки України. Німецько-австрійські війська на продовольчому ринку Української держави П. Збірник входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International.

Наукові записки кафедри педагогіки

Видання має мультидисциплінарну спрямованість.В ньому викладаються результати досліджень науково-педагогічних працівників та практиків у галузях права, філософії, історії, політології, психології, лінгвістики та перекладознавства, дизайну, мистецтвознавства. України», наукових установ і закладів освіти України. Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Статті приймаються до друку до 01 квітня, 01 серпня та 01 листопада поточного року. Матеріали, надіслані авторами пізніше зазначених термінів, приймаються до розгляду з метою публікації в наступному випуску, якщо автор не повідомить про своє бажання зняти матеріали з розгляду. Журнал практикує політику вільного поширення наукової інформації та негайного відкритого доступу до опублікованого вмісту. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або робити посилання на повні тексти статей у журналі, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора.

Наукові записки

Це відповідає визначенню відкритого доступуBOAI . Наукові записки засновано у 1939 році Київським державним педагогічним інститутом О. Ставлення польських політичних угруповань до польсько-української угоди в Галичині на початку ХХ ст. Збірник розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, практиків. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія ХІД № 414 від 11 січня 2002 року). © Хмельницький університет управління та права, 2004.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Хмельницького університету управління та права (протокол № 7 від 21 березня 2005 року). Науковий часопис Хмельницького інституту регіонального управління та права з питань правознавства, управління та економіки. Правонаступник “Вісника Хмельницького інституту регіонального управління та права”. Шістнадцятий том “Наукових записок” Інституту української археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАН України містить статті, розвідки, археографічні публікації, історіографічні нариси та рецензії, підготовлені аспірантами та молодими вченими. Відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України видання включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі педагогічних наук (наказ МОН України № 1081 від 29 вересня 2014 року). Збірник наукових праць видається українською, англійською, російською, болгарською, польською (змішаними) мовами.

Літературознавство» – рецензоване наукове видання відкритого доступу, що публікує статті в галузі літературознавства. У збірнику вміщено статті, де розглядаються актуальні питання наукових досліджень докторантів, аспірантів, викладачів навчальних закладів та співробітників наукових установ України, які працюють у галузях педагогічних наук. Збірник готується до друку співробітниками кафедри загальногуманітарних дисциплін Міжнародного гуманітарного університету.

Модернізаційні процеси в промисловості Чернігівської губернії другої половини ХІХ ст. (на прикладі Ніжинського повіту). Перелічені нижче статті об’єднано в Академії. Повторювані посилання враховуються лише для першої житомирський екологічний ліцей 24 статті. Редакція не розголошує ніякої інформації щодо рукописів (включаючи їх отримання, зміст, статус у процесі розгляду, критику Рецензентів або остаточний стан) іншим особам, окрім Авторів та Рецензентів.